Regionaal samenwerkingsverband

Wij werken-samen voor jouw gezondheid!

 

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) wordt binnen de regio Zuid-Holland Zuid aangeboden vanuit een samenwerkingsverband van de gemeenten, de GGD, huisartsen, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten.  Het programma wordt centraal gecoördineerd door regionaal leefstijlcentrum Your Health Spot.

 

Alle samenwerkingspartners hebben zitting in een regionale stuurgroep, die speciaal is opgericht voor de verdere ontwikkeling van de GLI in de regio. Samen zorgen wij voor een uniek programma, waarmee jij kunt werken aan een gezonde(re) leefstijl en een betere gezondheid!

 

De samenwerkingspartners worden hieronder getoond. De zorgverleners die een bijdrage leveren aan dit samenwerkingsverband door de uitvoering van het regionale GLI-programma kun je vinden onder coaches.

 

 

De opstart van het samenwerkingsverband GLI Zuid-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door een startsubsidie van VGZ namens alle zorgverzekeraars.